One’s musical expression really has more to do with instinct, a kind of voice of the heart, than with the outer intellect. All I have heard and studied, however, has strenghtened my belief in the tonal principle.

Continue reading

Som de fleste norske komponister av min generasjon begynte jeg med å skrive musikk med nær tilknytning til norsk tonefølelse, men uten å benytte meg av folkemusikk.

Continue reading

Johan Kvandal er en nestor i norsk musikkliv, og hans skapende virke har gjennom et langt liv gitt ham solid erfaring i de fleste genre. Større korverk, en rekke sanger med klaver, og flere betydelige orkesterverker (både med og uten sang) vitner om komponistens dragning mot vokalstoff generelt og musikkdramatikk spesielt. En operakomponist har alltid ligget på lur i Johan Kvandal.

Continue reading