Dialogen med ens egen tid er profan, og seirene er lokale. Målene ligger i de andres øyne. De sminker seg og gjemmer seg for hverandre. Men den frie ånd blir ikke sett av de andre. De ser bare det tiden har dirigert dem til å se i den frie ånd. Kun ved det som er løst fra tiden, er vi i nærheten av en rettferdig bedømmelse. Det beste i kunsten kalles tidløst.

Continue reading