The 45th Spellemann Award took place on Saturday 28th January 2017. Ingfrid Breie Nyhus and Åshild Breie Nyhus were nominated for the record «Halvorsen – Kvandal – Nyhus». Fragaria Vesca was nominated for the record  «David Monrad Johansen: Chamber Music». Music by father and son!

Continue reading

Når dagens Musikk-Norge inntar en selvfølgelig plass på det internasjonale ‘kartet’, skyldes det ikke utelukkende orkestre og større ensembler, men enkeltpersoner hvis kapasitet og innsats bidrar til standarden. Som for eksempel flere av våre komponister. Her inntar den nå 75 år gamle Johan Kvandal en selvfølgelig plass.

Continue reading

When today’s Music Norway occupies a natural place on the international map, it is due not only to orchestras and larger ensembles, but to many of our composers` capacities and efforts. The now 75-year-old Johan Kvandal keeps a natural place here.

Continue reading