For første gang i historien er det mulig å høre en Knut Hamsun-roman bli sunget. ‘Mysterier’ hadde premiere på Den Norske Opera i går, og kanskje ville diktergeniet blitt rystet i sjelen bare av tanken. Men Hamsun-biograf Robert Ferguson som har sett operaen sammen med Dagbladet, er overrasket og forundret over hvordan Hamsuns ånd er tatt vare på.

Continue reading

For the first time in history, it is possible to hear a novel by Knut Hamsun sung. Yesterday, Mysteries had it’s world premiere at The Norwegian Opera. Perhaps the genious writer would have been deeply troubled to his soul just by the thought of it. But Hamsun expert Robert Ferguson, who has heard the opera together with Dagbladet, is surprised and amazed by how well Hamsun’s spirit has been kept.

Continue reading

– Jeg var i Stockholm forleden og så en opera om en komponist som ikke klarte å få ferdig sin bestilte opera. Jeg kunne ikke komme meg raskt nok hjem til pianoet, bunkene med blanke noteark og stabler med Hamsun- bøker. Forteller Johan Kvandal, som mens Nationaltheatret kaster alt  scenelys inn på Knut Hamsun, sitter ute på Slependen ved Oslo og føyer tone til tone til det som forhåpentlig vil bli en opera bygget over Hamsun- romanen “Mysterier”.

Continue reading

“I have dreamed of a great deed on Earth”, says Johan Nilsen Nagel, the main character in Johan Kvandal’s opera Mysteries, thereby putting the main theme of the opera into works. Kvandal started working on Mysteries at the beginning of 1990. The novel is about strong characters who are well suited for musical drama, says Kvandal.

Continue reading

– Hvorfor jeg synes ‘Mysterier’ egner seg som opera? Å jo, dette markante persongalleriet egner seg briljant på scenen: Johan Nilsen Nagel – ‘i en avstikkende gul dragt og med en vid fløjels hue’, Dagny Kielland – ‘med en tyk gul flætte nedad ryggen’ (…) Continue reading

Johan Kvandal er en nestor i norsk musikkliv, og hans skapende virke har gjennom et langt liv gitt ham solid erfaring i de fleste genre. Større korverk, en rekke sanger med klaver, og flere betydelige orkesterverker (både med og uten sang) vitner om komponistens dragning mot vokalstoff generelt og musikkdramatikk spesielt. En operakomponist har alltid ligget på lur i Johan Kvandal.

Continue reading

– I was in Stockholm the other day and saw an opera about a composer who was unable to finish his commissioned opera. I couldn’t get back home to my piano quickly enough, to mye stacks of blank sheet music and Hamsun Books. Says Johan Kvandal in his home at the outskirts of Oslo, adding  note by note to what will hopefully become an opera built on Hamsun novel Mysteries, all while the National Theatre cast all stage lighting on Knut Hamsun.  

Continue reading

Komponisten Johan Kvandals opera “Mysterier”, opus 75, som ble urfremført i Den Norske Opera lørdag, ble en publikumssuksess og en musikalsk vitamininnsprøytning. Den var stort anlagt, og den hadde gjennomslagskraft som musikkverk og som scenisk forestilling. Barthold Halles libretto var tekstgrunnlaget for Kvandal, som viste et usedvanlig musikkdramatisk talent og en teft i bruken av orkester, kor og solister.

Continue reading