Finally, the Norwegian composer Johan Kvandal (78), one of Norway’s most performed composers has fulfilled his long time dream of having his most important works recorded. He has worked on the case for a long time and finally decided, almost in protest, to use a Russian orchestra.

Continue reading

Endelig har den norske komponisten Johan Kvandal (78) en av landets mest fremførte komponister fått oppfylt sin mangeårige drøm om å få utgitt sine mest sentrale verk på CD. Men han har jobbet lenge med saken, og til slutt bestemte han seg nærmest i protest for å bruke et russisk orkester.

Continue reading