Johan Kvandal vokste opp i en tid og i et miljø hvor man så det som en hovedoppgave å skape kulturuttrykk med et nasjonalt særpreg. Nå hadde jo dette stått sentralt blant norske kunstnere helt siden de første forsøkene på å vinne politisk selvstendighet. Så lenge det var grunnlag for å snakke om en egen norsk kultur var det ikke mer enn rimelig at man også fikk en egen norsk nasjon.

Continue reading

The 45th Spellemann Award took place on Saturday 28th January 2017. Ingfrid Breie Nyhus and Åshild Breie Nyhus were nominated for the record «Halvorsen – Kvandal – Nyhus». Fragaria Vesca was nominated for the record  «David Monrad Johansen: Chamber Music». Music by father and son!

Continue reading