Når dagens Musikk-Norge inntar en selvfølgelig plass på det internasjonale ‘kartet’, skyldes det ikke utelukkende orkestre og større ensembler, men enkeltpersoner hvis kapasitet og innsats bidrar til standarden. Som for eksempel flere av våre komponister. Her inntar den nå 75 år gamle Johan Kvandal en selvfølgelig plass.

Continue reading

Johan Kvandal is today central to Norwegian music and cultural life. His unwavering belief in art’s authenticity has been the guiding star in his compositional work. He has triumphed by virtue of abilities, his great talent and a workforce and zeal that impresses.

Continue reading