På sin nye plate spiller Håvard Gimse og Oslo-Filharmonien klaverkonserter av David Monrad Johansen (1888-1974) og Johan Kvandal (1919-1999). De to var far og sønn, men kolliderende mennesketyper.

Continue reading

For første gang i historien er det mulig å høre en Knut Hamsun-roman bli sunget. ‘Mysterier’ hadde premiere på Den Norske Opera i går, og kanskje ville diktergeniet blitt rystet i sjelen bare av tanken. Men Hamsun-biograf Robert Ferguson som har sett operaen sammen med Dagbladet, er overrasket og forundret over hvordan Hamsuns ånd er tatt vare på.

Continue reading

For the first time in history, it is possible to hear a novel by Knut Hamsun sung. Yesterday, Mysteries had it’s world premiere at The Norwegian Opera. Perhaps the genious writer would have been deeply troubled to his soul just by the thought of it. But Hamsun expert Robert Ferguson, who has heard the opera together with Dagbladet, is surprised and amazed by how well Hamsun’s spirit has been kept.

Continue reading