Roser norsk musikk. – Jeg er dypt imponert over bredden i dagens norske musikkliv! Det er ingen hvemsomhelst som kommer med de rosende ord: Robert Layton, en hovedskikkelse i det rike musikkliv som utfolder seg i London. Mangeårig medarbeider i det legendariske The Gramophone, mangeårig produsent i BBC.

– Skal jeg likevel komme med et ønske, er det at den merkbare bredde som eksisterer i Norge, kom bedre til uttrykk også utenfor Norges grenser. Jeg mener at Johan Kvandal er en stor komponist som vi her i England burde høre mer av.

(Utdrag)

av Kjell Bækkelund, Aftenposten, 26.10. 1993