Roser norsk musikk. – Jeg er dypt imponert over bredden i dagens norske musikkliv! Det er ingen hvemsomhelst som kommer med de rosende ord: Robert Layton, en hovedskikkelse i det rike musikkliv som utfolder seg i London. Mangeårig medarbeider i det legendariske The Gramophone, mangeårig produsent i BBC.

– Skal jeg likevel komme med et ønske, er det at den merkbare bredde som eksisterer i Norge, kom bedre til uttrykk også utenfor Norges grenser. Jeg mener at Johan Kvandal er en stor komponist som vi her i England burde høre mer av.

(Utdrag)

av Kjell Bækkelund, Aftenposten, 26.10. 1993

Johan Kvandal runder 70 år – i tro på det positive. Underlig, sier 70-års-jubilanten Johan Kvandal og skakker på hodet: – I dag er det radikale blitt sjablon, det radikale det etablerte. Våger du å skrive en ren tonal tonerekke, blir du i virkeligheten en opprører.

Continue reading

Søndag er det Norges dag i Lincoln Centre i New York. Men det er ikke bare Grieg som spilles. Johan Kvandal skal også feires.

– Hadde jeg nå bare sluppet denne flyturen. Jeg gruer meg så forferdelig! Johan Kvandal ser virkelig forpint ut ved tanken på den forestående reisen til USA.

Continue reading

En virkelig betydelig begivenhet skjedde i går i norsk musikkliv da Filharmonisk Selskaps orkester under sin dirigent Miltiades Caridis uroppførte Johan Kvandals Konsert for 2 styrkeorkestre og slagverk (Antagonia), op 38. Johan Kvandal hører til de norske komponister som for tiden er inne i en rik skapende og utviklingsmessig periode. Og denne konserten vil jeg betegne som et foreløpig toppunkt i hans karriere.

Continue reading