Når dagens Musikk-Norge inntar en selvfølgelig plass på det internasjonale ‘kartet’, skyldes det ikke utelukkende orkestre og større ensembler, men enkeltpersoner hvis kapasitet og innsats bidrar til standarden. Som for eksempel flere av våre komponister. Her inntar den nå 75 år gamle Johan Kvandal en selvfølgelig plass.

Continue reading

When today’s Music Norway occupies a natural place on the international map, it is due not only to orchestras and larger ensembles, but to many of our composers` capacities and efforts. The now 75-year-old Johan Kvandal keeps a natural place here.

Continue reading

Some talents are precocious and reach fame early. Others gain their greatest successes later in life. Johan Kvandal  belongs to the latter cathegory. After entering the retirement age he is more sought-after, diligently performed and popular than ever before. Tomorrow, the composer celebrates his 75th birthday. Continue reading

Somme talenter er bråmodne og kom mer tidlig i rampelyset. Andre oppnår sine største suksesser sent i livet. Johan Kvandal hører til den siste kategorien. Aldri har han vært slik i vinden, så etterspurt og flittig oppført som etter at han trådte inn i pensjonistalderen. I morgen passerer komponisten de 75.

Continue reading

David Monrad Johansen and Johan Kvandal’s piano concertos have a virtuous flight, energy and are powerful masterpieces. The two composers were father and son, and both succeeding residence at the same property at Gyssestadkollen in Bærum. That complicated their relationship, but musically they had a lot in common.

Continue reading

David Monrad Johansens og Johan Kvandals klaverkonserter har virtuos flukt, energi og kraftfulle mesterskap i seg. De to komponistene som i tur og orden holdt til på samme eiendom på Gyssestadkollen i Bærum, var far og sønn. Det kompliserte forholdet mellom dem, men musikalsk hadde de svært mye felles.

Continue reading