Kvandals eget notat om Konsert for fiolin og orkester op. 52

Fra et håndskrevet notat til fiolinsolisten Ragin Wenk-Wolff.

Johan Kvandal: Konsert for fiolin og orkester op. 52

Dette verket ble bestilt av institusjonen Ungdomssymfonikerne og komponert i første halvdel av 1979. Uroppførelsen fant sted i august samme år ved Festspillene i Elverum. Solist med Ungdomssymfonikerne var Ragin Wenk-Wolff, som senere har fremført konserten med orkestrene i Oslo, Bergen og Stavanger. Konserten er senere spilt inn på plate med fiolinisten Frantisek Veselka og Trondheim Symfoniorkester ledet av Jiri Starek.

Komponisten har i dette verket søkt å smelte elementer fra hardingteknikken og norsk spillemannstradisjon inn i vanlig fiolinteknikk, og samtidig føre stoff med folkloristiske trekk inn i en større konsertform. Bortsett fra åpningstemaet i tredje sats, er imidlertid alt tematisk stoff komponistens eget.

I første sats åpner orkesteret med et kort markant motiv som spiller en rolle for utviklingen, derpå følger det egentlige hovedtema. Solofiolinen overtar, først med en innledning, deretter med hovedtemaet. Et tema beslektet med norsk slåttemusikk tjener som overgang til et sidetema av lyrisk karakter. Stoffet bearbeides i en større anlagt gjennomføringsdel. Etter reprisen følger en koda.

Annen sats er tredelt og innledes med en langt utspunnet melodilinje i solofiolinen. Etter et vekselspill mellom orkester og solist følger et midtparti av dramatisk karakter. Solofiolinen bringer her et slåtteelement med dyster karakter. En større kadens fører fra annen sats direkte over i sluttsatsen. Denne har et hovedtema av utpgreget dansekarakter i livlig tempo. Formen er todelt. Dette verket er romantisk i sin grunnholdning i pakt med tendenser som gjør seg gjeldende etter de harde, modernistiske 60-årene.

Johan Kvandal, Slependen, 4.1. 1996