Fanget i en Hamsun-opera

Johan Kvandals opera over Hamsuns ‘Mysterier’ er et engasjerende og høyst respektverdig stykke musikkdrama.

Det meste av teksten kommer mer eller mindre direkte fra Hamsun, og Kvandal vet med stor sikkerhet og følsomhet å frigjøre og forsterke den latente musikaliteten i dikterens ord. Komponisten skriver med dyktighet og innsikt for stemmen, gir den sanglige linjen en naturlig kurve og et naturlig åndedrag som sangerne tydelig finner seg til rette med. Likevekten mellom scene og orkestergrav er også eksemplarisk – stemmene kommer fullt ut til sin rett, men orkesteret er likevel hele tiden tilstede med solid underbygging av de sanglige linjene, og med sin egen rent musikalske formidling av understrømmene, ‘mysteriene’ i handlingen.

Arbeiderbladet, 17. januar 1994 (utdrag)