Musikausschnitte

Mysterien in German | Musikausschnitte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagny: “”Es ist ein grossartiger Abend gewesen! Gute Nacht!””
(Abschluss der Johannisnachtszene)

 

 

 

 

 

 

Assessor zu Minute: “”Jetzt trinken Sie Ihr Glas aus! Mit der Zigarettenasche drin!!””

Musikausschnitte aus der Oper ( The Norwegian National Opera & Ballet), 1994/95

 

I. AKT

 

Orkesterforspill/Einleitendes Orchesterforspiel

Click for music sample

Kor av småbybeboere:

“”En fremmed er kommet til byen, en viss Nagel, høyst usedvanlig, en eiendommelig Charlatan, Gud vet hva han er for en mann.””

Kleinstädtler:

“”Ein Fremder kam in unser Städtchen,ein gewisser Nagel ,Gott weiss ,was das für ein Mann ist….
Click for music sample

 

Nagel noe desperat:

“”Hvorfor er jeg kommet hit til denne byen? På grunn av en katastrofe i universet?
Gud hjelpe deg, barn, hvis du sier som sant er : At jeg egentlig var på veien hjem…””
.

Nagel etwas desperat:

“”Warum kam ich hier zu diesem Städchen? Auf Grund einer Katastrophe im Universum ?
Gott helfe dir ,Kind , wenn du sagst ,was wahr ist : Dass ich eigentlich auf dem Heimweg war..””.
Click for music sample

 

Szene 3: Im Hotel/På hotellet.


Nagel:

Hotell-verten: 

“”Jeg leser i avisen om en mann som var funnet død her i skogen …en student. Karlsen.””

“”Ja, når begge pulsårene var skåret over, kunne det vel ikke være en ulykke?””
En teori:
(Studenten Karlsen begikk selvmord fordi han var ulykkelig forelsket i Dagny, men hun bare lekte med ham)

Nagel:

Hotell-wirt: 

 

“”Ich lese in der Zeitung von einem Mann, der tot hier im Walde aufgefunden wurde .””

“”Ja,es war sehr traurig,doch wenn beide Pulsadern überschnitten waren , konnte es doch wohl nicht ein Unglück sein?.””
Eine Theorie: (Der Student Karlsen hat Selbstmord begangen, weil er in Dagny unglücklich verliebt gewesen ist, aber sie hat nur mit ihm gespielt.)

Szene 4 :Nagel,verten ,dertil Fullmektigen/der Wirt dazu der Assessor (der Machtmensch) ,Minutten (der Dorftrottel):


Fullmektigen (pralende) til Minute:

“”Kom hit og drikk et glass brystmelk, dessuten vil jeg se hvordan  det kler Dem å være uten skjegg!””

Assessor (prahlend) an Minute:

“”Komm hier und trink ein Glas Brustmilch !Ausserdem möchte ich sehen ,wie Sie wohl aussehen ohne Bart !””

Minute:
 

“”Ikke så høyt, herr Fullmektig, her er fremmede til stede! Jeg kan heller ikke drikke øl nu!””

Minute: “”Nicht so laut , herr Assessor ,hier sind Fremde anwesend .Ich kann jetzt nicht Bier trinken !””

Fullmektigen (irritert):

Assessor (irritiert):

 “”Jaså! Jaså! De kan ikke drikke øl ?“”

“”Ach was! Ach was! Das können Sie nicht ?””
Click for music sample

 

Szene 4 : Sankthansnatt, hageselskap /Johannisnacht ,Gartengesellschaft.


Die Bürger der Stadt (Chor)

“”For en klar Himmel, for en lys natt! På alle knauser brenner sankthansbål. For en vimmel av båter på sjøen…””

Die Bürger der
Stadt (Chor)

Welch ein klarer Himmel,welche lichte Nacht ! Auf allen Hügeln brennen Johannisfeuer ; welch Gewimmel von Booten auf dem Wasser…
Click for music sample

 

 Dr .Stenersen:

Dr .Stenersen:

“”De må hilse på min kone””

“”Ich stelle Ihnen meine Frau vor””

Nagel:

Nagel:

Jeg ber Dem unnskylde at jeg trenger meg inn i dette selskapet .

“” Ich bitte , entschuldigen Sie , dass ich mich in Ihre Gesellschaft eindringe .””

Noe senere :

 

Nagel forteller selskapet om en av sine indre,  ekstatiske opplevelser:

“”Jeg forfölges av forestillingen om å befinne meg i en båt av duftende tre , med seil av  lyseblå silke, klippet i en halvmåne ,og med årer som hvite vinger .””

Etwas später:

Nagel erzählt der Gesellschaft von einem seiner inneren ekstatischen Erlebnissen :

“”Bin verfolgt von der Vorstellung, mich in einem Boot zu befinden , mit Segel aus hellblauer Seide , und mit Rudern , wie weissen Schwingen.””
Click for music sample

 

 Nagel:

 

“”Og min sjel ble stor og fulltonende som et orgel… komet-haler vifter om min panne ….””

 Nagel:

 

“”Und meine Seele wurde gross und volltönend wie eine Orgel, Kometen-schweife fächeln um meine Stirn…””

 

 Dr. Stenersen, velvillig:

 

“”Ja, det er altså en hallusinasjon ,da ?””

 Dr. Stenersen, wohlwollend:

 

“”Ja, es ist also dann eine Halluzination ?””

 

 Nagel, noe senere:

 

“”De spurte, herr doktor om jeg spiller fiolin…slett ikke!!! Jeg trekker bare en fiolinkasse med meg overalt. Kassen er full av skittentøy, dessverre !””

 Nagel, etwas später:

 

“”Sie fragten, Herr Doktor,ob ich Violin spiele..,gar nicht!!! Ich sleppe nur  einen Geigenkasten mit mir herum, aber es ist keine Geige drin, er ist voll von schmutziger Wäsche, leider!””

 

Senere, mot slutten av akten : Man hører egenartet, sfæriskt musik fra sjøen. Alle lytter forundret. Blålige bølger fra sjøen stiger opp i bakgrunnen)

Später,gegen Ende des Aktes: Man hört eigenartige , sphärische Musik vom Meer. Alle lauschen verwundert. Bläuliche Wellen vom Meer verbreiten sich im Hintergrund.

 

Enda senere/Etwas später:

Dagny:

 

“”Hvor underlig De er! De gjør meg urolig, forvirret ………De motsier alt i meg!  Hvordan kan det være?””

Dagny:

“” Wie sonderbar Sie sind ! Sie machen mich unruhig,
verwirrt!  Sie widersprechen alles in mir!  Wie kann
das sein?“”
Click for music sample

 

 

 


Chor: “”Guten Tag! Wo geh’n Sie hin so schnell?””

 

 
 

 

 

II. AKT

Szene 7

Kor av småbybeboere:

 “”Goddag! Goddag! Hvor skal De hen så raskt? Avsted til dagens kjøbmansskap!””

Kleinstädtler:

“”Hallo! Guten Tag! Wo gehen Sie hin so schnell? Verkäufe und Betriebsamkeit!””
Click for music sample

 

Martha forteller om Nagels  overaskende besøk til Dagny:

 “”Tro meg ,du, jeg forstår det ikke, han bare banket på , og selv om jeg slett ikke svarte, kom han inn.””

 

 Martha
(erzält von dem überaschenden Besuch von Nagel , dem Fremden) an Dagny:

“”Glaube mir, ich verstehe es gar nicht , er hat nur angeklopft, und obwohl ich gar nichts sagte, trat er ein .””
Click for music sample

Dagny
for seg selv,
med et snev av begynnende sjalusi:

“”Hva kan Nagel ville med henne?””

.

Dagny
für sich selbst, mit einem Hauch von anfangender
Eifersucht:

“”Was hat er vor mit ihr?””

 

Martha (engstelig) :

“”Ser du ikke Johannes…. Minutten ? Bare han ikke har hørt hva jeg fortalte deg .””

Martha ängstlich:

“”Siehst du nicht Johannes.. Minute ? Wenn er nur nicht gehört hat, was ich dir erzählte .””

Minutten:
 

 “”Unnskyld, mine damer, jeg vil ikke forstyrre, jeg skal bare levere kull…””

Minute: “” Verzeihung, meine Damen, ich will gar nicht stören, ich muss nur diese Kohle abliefern .””
Click for music sample

 

Martha (urolig) :

Martha unruhig:

 “”La oss gå !“”

“”Lass uns gehen !””

 

Nagel:

 “”Dette er et hull av en by ! Et rede, et bol!  Man stirrer etter meg hvor jeg går og står. Jeg kan ikke röre meg!…””

Nagel: Dies ist ein Loch von einer Stadt ! Ein Nest und ein Pfuhl! Man starrt mir nach, wo ich geh`und wo ich steh` ! Ich kann mich kaum rühren !
Click for music sample

 Fra “”Skogsenen”” , Dagny og Nagel vandrer i skogen , en bevegende uro over begge.

Von der “”Wald-szene””, Dagny und Nagel wandern im Wald, eine bewegende Unruhe über beide.


Nagel:  “”Kjenn hvor skogen dufter nettopp her… Jeg begriper det ikke:  Det er som jeg var en del av denne skog, av denne jord…””
Nagel:

“” Spüren Sie doch, wie der Wald duftet gerade hier…Ich begreife es nicht :Es ist , als ob ich ein Teil von diesem Wald , von dieser Erde bin .””
Click for music sample

 

Dagny, også grepet av stemningen :

 

“”Jeg er også glad ikveld …””

Dagny, auch von der Stimmung ergriffen: “”Ich bin auch so froh heut` Nacht..””

 

 Nagel:

 

“”Det er som om en engel går gjennom min sjel og synger en sang….””

“”…Hvor jeg har lengtet etter Dem ! “”

 Nagel:

 

“”Es ist ,als ob ein Engel durch meine Seele geht und ein Lied singt….””

“”…….Wie hab`ich mich nach Ihnen gesehnt.!””

 Dagny:

 

 “”Hvor bærer dette hen?””

 Dagny:

 

“”Wo führt dieses hin?””

 Nagel:

 

“”Det fører dithen at jeg elsker Dem!””

 Nagel:

 

“”Es führt dahin, dass ich Sie liebe! “”
Click for music sample

 Nagel:

 

“”Jeg er av kjøtt og blod , jeg har truffet Dem! Jeg forstår ikke at De blir så forferdet.””

 Nagel:

 

“” Ich bin aus Fleisch und Blut ! Ich habe Sie getroffen! Ich verstehe nicht , dass Sie das so erschrecken kann. “” 

Dagny:

“”Hva tenker De på? Hva vil De ha meg til…De må være gal..””

Dagny:

“” Wo denken Sie hin? Sie meinen, dass ich mit Ihnen..Sie sind wohl verrückt !.””

Dagny:

“”De vet, jeg er bundet til en annen, jeg elsker ham..””

Dagny:

“” Ich bin an einen anderen gebunden ,ich liebe ihn, ich liebe
 ihn .””

 Nagel, eksaltert:

 

“”Til mitt livs slutt vil du være min eneste kjærlighet…En mann er gått i døden for deg . Det vil også jeg gjøre,  på ditt minste vink!””

 Nagel, eksaltiert:

 

“” Bis ans Ende meines Lebens wirst du meine einzige Liebe sein..Ein Mann ist in den Tod für dich gegangen. Das will auch ich tun,…auf deinen kleinsten Wink !””

Dagny, noe senere:

 “”Åh, min Gud ! Hvor De er ussel! Hvordan kunne De! De er et usselt menneske!  En skurk!””

Dagny, etw. später:

“” Oh , mein Gott!  Wie Sie sind erbärmlich!  So ein gemeiner Mensch Sie sind! So`n Schurke!””
Click for music sample

 


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagel: “”Wie stehen Sie denn eigentlich
zum Assessor, dass er Sie auf
diese Weise behandeln darf?””
Nagel: “”Ich habe etwas Angst!
(Hinter im steht der todesengel)””

III. AKT

Szene 1:

Nagel alene på hotellværelset:

“”Dagny,for en makt du har !…. Men en mulighet har jeg enda tilbake. Denne! (tar giftflasken frem ) .. Denne! Her er mer enn nok til å skaffe meg fred for deg til evig tid..!””

Nagel allein im Hotelzimmer:

“”Dagny,ach, wie mächtig du bist! Doch eine Möglichkeit ist mir noch geblieben! Diese!! (Zeigt auf die Giftflasche) .. Diese! Hier ist mehr als genug, um mir Frieden vor dir in aller Ewigkeit zu verschaffen!

Hotellværelset forsvinner og basaren kommer kommer til syne. Den er stedet for fester og sammenkomster i byen.

Das Hotelzimmer verschwindet, und der Basar entsteht. Ort für Feier und Zusammenkünfte der Kleinstadt.

Byens borgere:

 “”Velkommen til basaren! Her møter vi de fleste, her finnes alt det beste, av alt vår kjære by kan fremvise idag!””

Städtler:

“”Willkommen zum Basar! Hier treffen wir die meisten, hier finden wir das Beste, das unsere liebe Stadt kann heute presentieren…..Bravo Champagne! Portwein! Bier!
Click for music sample

 

 Sceneanvisning:
På den lillle scenen i basarlokalet kommer underholdningen til å finne sted:
Janitsjar-orkester, harpespillerske, tryllekunstner og Nagels overraskende og
henrivende fiolin-solo. Dagny har kranglet med Nagel, men blir sjalu når hun ser at han har satt seg sammen med Martha ved et bord.

Bühnenanweisung:
Auf der kleinen Bühne im Basarlokal wird die Unterhaltung stattfinden:
Blaskapelle, Harfenspielerin, Zauberkünstler und Nagels überraschender und hin-
reissender Violinsolo. Dagny hat sich mit Nagel zerstritten, wird aber eifersüchtig, als sie sieht, dass er sich mit Martha an einem Tisch gesetzt hat.

 


Dagny, ironisk:

 “”Nei, hvor dere har det morsomt her!!  God aften, Martha, hva ler dere av?””

Dagny, ironisch:

“”Nein,was ist denn das für eine Lustigkeit? Guten Abend, Martha, was gibt es so zu lachen“?””

Nagel:

“”Vi morer oss på beste måte!””

Nagel:

“”Wir unterhalten uns ganz grossartig!””
Click for music sample

 

Senere /später

Dagny:
 

 “”Hvem er De egentlig? Hvorfor er De kommet hit til byen? Jeg vet ikke om De er dum eller gal. Men jeg mistenker Dem!! Du gode Gud, må man ikke få mistro til Dem! De har sneket Dem inn på meg og forsøkt å gjøre meg urolig, slik at jeg ikke forstår meg selv mere!”

Dagny: “”Wer sind Sie eigentlich? Warum sind Sie in diese Stadt gekommen? Ich weiss nicht, ob Sie dumm sind oder verrückt. Doch ich mistraue Ihnen. Du guter Gott!! Muss man nicht gegen Sie mistrauisch werden! Sie haben sich mir aufgedrängt, mich unruhig gemacht, so, dass ich mich selbst nicht mehr verstehe“ …
Click for music sample

Dagny:

“”De drar omkring med en fiolinkasse, men har ingen fiolin, og kan heller ikke spille. De er frekk og tvetydig og skammer Dem slett ikke..!””

Dagny:

“”Sie ziehen umher mit einem Geigenkasten, doch haben Sie keine Geige, und können gar nicht spielen. Sie sind ein frecher, zweideutiger Mensch, und Sie schämen Sich gar
nicht!””

 Nagel, fremdeles på hotellrommet i fortvilelse:

 “”Alt er tapt! Alt er tapt!.. Gudskjelov! Den lille flasken har jeg i behold. Det vil bli bruk for den, snart, snart! Så blir det Dagny som skal vinne. Hvor hun er mektig,
dette menneskebarn , og allikevel elsker jeg henne…””

Nagel, wieder im Hotelzimmer ,in grösster Verzweiflung:

“”Alles hin! Alles hin!..Gott sei Dank! Die Giftflasche habe ich noch! Ich werde sie gebrauchen. Bald, sehr bald! Dann wird Dagny gewinnen. Wie sie ist mächtig, dieses Menschenskind,
so gewöhnlich,wie sie ist, und trotzdem liebe ich sie …””
Click for music sample

 

Nagels Monolog :

 

 “”Jeg har drømt om en gjerning på jorden, hvorfor blir jeg stoppet alle vegne?
Jeg er en fremmed, en tilværelsens utlending, Guds fikse ide… Kall meg hva dere vil, og jeg sier dere, det rörer meg ikke, jeg gir meg aldri i evighet!!
Jeg vet, hva jeg vet !………. Jeg er en fremmed ,… og snart slår klokken…. “”

Nagels Monolog:

“”Ich habe geträumt von einer Tat auf det Erde, warum werde ich überall verhindert?
Ich bin ein Fremder , ein Ausländer des Daseins, Gottes fixe Idee. Nennt mich, wie Ihr wollt, und ich sage Euch, es berührt mich nicht! Ich ergebe mich nicht in aller Ewigkeit !
Ich weiss, was ich weiss!……….Ich bin ein Fremder ,…..und bald schlägt die Glocke…
Click for music sample

 

 Nagels visjon –
Lys stråler om han. Han strekker hendene henrykt fremover:

 

 “”Ah! Nå så jeg den uendelige sammenheng i tingene! Hvor det skinte! Hvor det skinte! Den store forklaringen hjemsøkte meg nu ! Der var ingen gåter mer.
Jeg så tilbunns i alt!””

 Nagels Vision – Licht strahlt um ihn herum, er streckt die Hände hingerissen hervor:

 

“”Ah!! Jetzt sah ich den unendlichen Zusammenhang der Dinge !Wie es strahlte! Wie es strahlte!
Die grosse Verklärung suchte mich jetzt heim. Es gab kein Rätsel mehr. Ich sah bis zum Grund in Allem!.””
Click for music sample

 

 Nagel – Idet han tømmer giftflasken, og oppdager at noen har skiftet ut giften med vann:

 

 “”Vann! Den narraktige krøplingen…! For en utspekulert strek!””

 

 Nagel – Indem er die Giftflasche entleert, und entdeckt, dass jemand das Gift mit Wasser
umgetauscht hat

 

“”Wasser!! Dieser närrischer Krüppel…! Welch ein durchtriebener Streich !””

 

 

 Click for music sample

 

Kor av skygger som ler en grell, hånende latter):

 

“”Ha! Ha! Herr Nagel! For en Narr!! “”

 Chor von Schatten oder Geistern lachen schrill, höhnisch:

 

Ha! Ha! Herr Nagel, Welch ein Narr!!

 

Scene:
Hotellrommets vegger forsvinner etterhvert. Nagels seng blir stående.
Tidligere personer viser seg utydelig, som i en drøm og forsvinner igjen.
Der er plutselig Minutten, den tidligere halliken, i midten av det skygge-aktige koret.

Bühne:
Die Wände des Hotelzimmers verschwinden allmählich. Nagels Bett bleibt stehen.
Frühere Personen zeigen sich undeutlich, wie in einem Traum, und verschwinden wieder. Da ist plözlich Minute, der frühere Zuhälter, in der Mitte des schattenhaften Chores.

 Nagel til Minutten

 

“”Jeg vil trekke masken av Dem og vise Deres sanne vesen…De står for min sjels øyne som en feig og krypende Guds engel””

 Nagel an Minute:

 

“”Ich werde Ihnen die Maske abreissen! Dass Sie Ihr wahres Wesen verraten…
Sie stehen vor den Augen meiner Seele als ein feiger und kriechender Gottes Engel.””

Kor av skygger:

 “”Spill for oss, Herr Nagel !“”

Chor der Schatten:

“” Spiel für uns, Herr Nagel!””

Doktoren:

“”De er vel ikke syk?””

Der Doktor, schattenhaft :

Sie sind doch wohl nicht krank??””

Dagny (en skygge):

“”Herr Nagel har bedt om et stevnemøte.“”

Dagny
(Ein Schatten ):

“”Herr Nagel hat um ein Stelldichein gebeten.””

Martha (en skygge):

“”De må ikke komme til meg mer “”

Martha
(Ein Schatten ):

“” Sie dürfen nicht mehr zu mir kommen.“”

Fullmektigen (en skygge):

“”Måtte Fanden ta deg, din Laps!””

Der Assessor (ein Schatten):

“” Dass dich der Teufel holt, du Lackaffe !””

Nagel – sitter på sengekanten:

“”Jeg har litt angst!””

Nagel – ist auf dem Bett geraten:

“” Ich habe etwas Angst!””

Click for music sample

 

Dr. Stenersen og kor av skygger:

 “”Hallusinasjoner!  Hallusinasjoner!””

Dr. Stenersen und schattenhafter Chor:

“”Halluzinationen! Halluzinationen!””

 

Hotellverten:

“”Om det passer med regningen nå ?””

Der Hotelwirt:

“” Darf ich Ihnen jetzt die Rechnung geben?””

Han leter i Nagels lommebok: “”Men her er jo tusener!  Tusener!””
(Hvor har han de fra?)

Er sucht in Nagels Brieftasche:
“”Doch hier sind ja Tausende! Tausende!”” 
(Woher hat er die?)

Sara, stuepike:

“”De er syk. De må kle av Dem og legge Dem!””

Sara, Stubenmädchen:

“”Sie sind krank. Ziehen Sie sich aus und gehen Sie zu Bett ! “”

Nagel (i stor fortvilelse):

 ”Nei, jeg vil ikke legge meg! Jeg hører tydelig fuglene kvitre!”

Nagel (in grosser Verzweiflung ): „Nein, ich will nicht zu Bett gehen! Ich höre deutlich die Vögel zwitschern.“
Click for music sample

 

Nagel:

 

 “”Sara, sitt litt hos meg, forlat meg ikke!.. Nå går (kvernene) sladderen i byen! Sara, jeg kunne befri deg fra denne ravnekroken !””

Nagel: “”Sara, sitzen Sie bei mir, verlassen Sie mich nicht! Wie die Mäuler jetzt klatschen! Sara, ich könnte dich aus diesem Rabenwinkel befreien!””

Nagel:

 “”Gå til helvete! Dere er falske alle sammen!””

Nagel: “”Fahrt zur Hölle ! Ihr seid falsch alle miteinander!””

Kor av skygger:

 “”Ringen er borte! Klokken nærmer seg tolv !””

Chor der Schatten: “”Der Ring ist weg! Bald ist es zwölf Uhr !””

Nagel, ser på hånden sin:

 ”Himmelske Gud! Ringen er borte!
Klokken nærmer seg tolv!””

Nagel schaut seine Hand an: „Himmlischer Gott! Der Ring ist weg ! Bald ist es zwölf Uhr!“

Click for music sample
 

Scenebeskrivelse:
Minutten, blant skyggene , har grønnlig lys over seg og ligner mer og mer på en slange. Sleper seg etter Nagel og prøver å omklamre ham……

Bühnenbeschreibung:
Minute, inmitten des schattenhaften Chores, hat ein grünliches Licht auf sich und ähnelt immer mehr einer Schlange. Er schleift sich nach Nagel und will ihn umklammern…..

 

Nagel (vil befri seg fra Minutten):

 “”Til helvete! Ditt usle, slimete kryp!  Vekk!  Vekk!””

Nagel versucht sich von Minute zu befreien: “”Zur Hölle! du elendes, schleimiges Kriechtier! Weg! Weg!””
 

Koret av skygger (samler seg rundt Nagel. Man hører klokkeslag) :

  “”Gå!  Gå!””

Der Chor von Schatten( nähert sich dicht um Nagel. Man hört Glockenschläge): “”Geh! Geh !””
 

 

Nagel – desperat:

 “”Klokken!””

Nagel – desperat: “”Die Glocke!””
 

 Nagel holder seg for ørene for ikke å høre klokkeslagene. Han vakler, tumler, løper til sjøen og hopper uti…… Noen bobler stiger opp.

Nagel hält sich die Ohren zu , um die Glockenschläge nicht zu hören. Er schwankt, täumelt hin und her, läuft zum Meer und springt hinein…..Einige Blasen steigen hinauf.

Click for music sample

Sluttkor som i begynnelsen av operaen:
“”En fremmed kom hit til byen..Hvem var han….?””

Schlusschor ,wie am Anfang der Oper :
“”Ein Fremder kam hier zur Stadt…. Wer war er?””

Slutt/Ende

 

 

Die Oper ist ins Deutsche übersetzt..

 

Posted in Uncategorised.